Lärkor-Piplärkor - Larks-Pipits

Berglärka / Horned larkNY Berglärka / Horned larkNY Berglärka / Horned larkNY Berglärka / Horned lark Sånglärka / Common skylark : Fåglar, Lärkor, Sånglärka
Sånglärka / Common skylark : Fåglar, Lärkor, Sånglärka Sånglärka / Common skylark Sånglärka / Common skylark : Fåglar, Sånglärka, Lärkor / Piplärkor Trädpiplärka / Tree pipit : Fåglar, Lärkor, Trädpiplärka