Handhållet - Handheld

Blåmes / Blue Tit Gärdsmyg / Eurasian wren Gärdsmyg / Eurasian wren Gök / Common cuckoo Kungsfågelsångare / Pallas´s leaf warbler
Sparvhök / Eurasian Sparrowhawk Svarthätta /  Eurasian Blackcap Svart rödstjärt / Black redstart Taigasångare /Yellow- browed warbler Taigasångare /Yellow- browed warbler
Sibirisk Järnsparv / Sibirian Accentor : Järnsparvar, Fåglar, Sibirisk järnsparv Sydnäktergal / Nightingale