Blåmes / Blue Tit Gärdsmyg / Eurasian wren Gärdsmyg / Eurasian wren Gök / Common cuckoo Kungsfågelsångare / Pallas´s leaf warbler
Sparvhök / Eurasian Sparrowhawk Svarthätta /  Eurasian Blackcap Svart rödstjärt / Black redstart Vattenpiplärka / Water pipit Taigasångare /Yellow- browed warbler
Taigasångare /Yellow- browed warbler Sibirisk Järnsparv / Sibirian Accentor : Järnsparvar, Fåglar, Sibirisk järnsparv Sydnäktergal / Nightingale