Bändelkorsnäbb / Two-barred Crossebill ♂ Bändelkorsnäbb / Two-barred Crossebill ♂ Bändelkorsnäbb / Two-barred Crossebill ♂ Bändelkorsnäbb / Two-barred Crossebill ♂ Bändelkorsnäbb / Two-barred Crossebill ♂
Mindre korsnäbb / Red Crossbill ♂ Mindre korsnäbb / Red Crossbill ♀ Mindre korsnäbb / Red Crossbill ♂ Mindre korsnäbb / Red Crossbill ♂ Mindre korsnäbb / Red Crossbill♀
Mindre korsnäbb / Red Crossbill ♂ Mindre korsnäbb / Red Crossbill ♀ Mindre korsnäbb / Red Crossbill ♂