Berglärka / Horned lark Berglärka / Horned lark Berglärka / Horned lark Berglärka / Horned lark Sånglärka / Common skylark : Fåglar, Lärkor, Sånglärka
Sånglärka / Common skylark : Fåglar, Lärkor, Sånglärka Sånglärka / Common skylark Sånglärka / Common skylark : Fåglar, Sånglärka, Lärkor / Piplärkor Sånglärka / Common skylark Vattenpipläraka / Water pipit
Trädlärka / Wood lark : Lärkor / Piplärkor, Fåglar, Trädlärka Trädlärka  / Wood lark : Lärkor / Piplärkor, Fåglar, Trädlärka Trädpiplärka / Tree pipit Trädpiplärka / Tree pipit : Fåglar, Lärkor, Trädpiplärka