Juridisk anmärkning

Utgivare: Christophe CHARRIÈRE

BFIRST Oü – Adres: Sepapaja 6 – 15551 TALLINN (Estonia)

Organiserad door O2switch w Clermont Ferrand

 1. Presentation av webbplatsen. I enlighet med artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin görs identiteten på de olika aktörer som är involverade i skapandet och övervakningen av naturfokus.co.uk tillgänglig för webbplatsens användare: Utgivare: kontakt Utgivaren kan vara en fysisk eller juridisk person. Värd: o2switch
 2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls. Användningen av webbplatsen naturfokus.se innebär ett fullständigt godkännande av följande villkor för användning. Dessa användarvillkor kan ändras när som helst, och användare av naturfokus.se uppmanas därför att regelbundet läsa igenom dem.
 3. Immateriell egendom och upphovsrättsintrång. naturfokus.co.uk är ägare till immateriella rättigheter eller innehavare av nyttjanderätten till alla element som finns tillgängliga på webbplatsen, särskilt text, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud, programvara.
  Fotokreditering: 123RF, Canva, Pixabay

Reproduktion, representation, ändring, publicering, anpassning av hela eller delar av webbplatsens innehåll, oavsett metod eller förfarande, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd.

All obehörig användning av webbplatsen eller dess delar kommer att betraktas som ett intrång och kommer att åtalas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i lagen om immateriell äganderätt.

 1. Hantering av personuppgifter. I Frankrike skyddas personuppgifter framför allt av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och EU-direktivet av den 24 oktober 1995.

Följande information kan samlas in under användningen av naturfokus.se: URL-länkar genom vilka användaren gick in på naturfokus.se, användarens åtkomstleverantör, användarens IP-adress (Internet Protocol).

Under alla omständigheter samlar webbplatsen endast in personlig information om användaren om det är nödvändigt för vissa tjänster som erbjuds på naturfokus.se. Användaren tillhandahåller denna information frivilligt, särskilt när han eller hon anger den personligen. Följaktligen informeras användaren av naturfokus.se om det är nödvändigt att tillhandahålla denna information eller inte.

I enlighet med artikel 38 och följande i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om information och friheter har varje användare rätt att få tillgång till, korrigera och motsätta sig personuppgifter om honom eller henne genom att lämna in en skriftlig och undertecknad begäran, åtföljd av en kopia av en identitetshandling undertecknad av ägaren till dokumentet, som anger adressen till vilken svaret ska skickas.

Inga personuppgifter om användaren av naturfokus.co.uk kommer att avslöjas, utbytas, överföras, delas eller säljas på något sätt till tredje part utan användarens samtycke.

Webbplatsen är inte registrerad hos CNIL eftersom inga personuppgifter samlas in.

Databaser är skyddade enligt bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om genomförande av direktivet av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

 1. Hyperlänkar och cookies Webbplatsen naturfokus.co.uk innehåller vissa hyperlänkar till andra webbplatser, men har ingen kontroll över innehållet på de webbplatser som besöks och ansvarar därför inte för dem.

Användningen av webbplatsen naturfokus.co.uk kan leda till att cookies installeras på din dator. En cookie är en liten fil som inte identifierar dig, men som registrerar information om din dators användning av webbplatsen. De uppgifter som erhålls på detta sätt används för att fortsätta surfa på webbplatsen och gör det också möjligt att göra olika frekvensmätningar.

Om du vägrar att installera en cookie kan det innebära att du inte får tillgång till vissa tjänster. Du kan dock konfigurera din dator för att vägra installation av cookies enligt följande:

I Internet Explorer: fliken Verktyg (kugghjulsikonen i det övre högra hörnet) / Internetalternativ. Klicka på Sekretesspolicy och välj Blockera alla cookies. Klicka på OK.

I Firefox: klicka på Firefox-knappen längst upp i webbläsarfönstret och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess. Ställ in lagringspolicyn till: Använd anpassade historikinställningar. Avmarkera slutligen alternativet Avaktivera cookies.

I Safari: Klicka på menyikonen (visas som ett kugghjul) längst upp till höger i webbläsaren. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet ”Sekretess” klickar du på Innehållsinställningar. I avsnittet ”Cookies” kan du blockera cookies.

I webbläsaren Chrome: klicka på menyikonen (tre horisontella linjer) i webbläsarens övre högra hörn. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet Sekretess klickar du på Inställningar. På fliken Sekretess kan du blockera cookies.

 1. Link di affiliazione Amazon Questo sito conferma la sua partecipazione al ”Programma di affiliazione” di Amazon, un programma che consente ai siti web di guadagnare denaro collegandosi al sito ufficiale Amazon.fr. I visitatori sono liberi in qualsiasi momento di cercare autonomamente i prodotti di Amazon.fr, purché scelgano di non utilizzare i link suggeriti da naturfokus.se.
 2. Tillämplig lag och jurisdiktion. Alla tvister som rör användningen av naturfokus.co.uk är underkastade fransk lag. Exklusiv jurisdiktion tillskrivs de behöriga domstolarna i Lyon.
 3. Tillämplig lag. Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, särskilt ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om register och informationsfrihet.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin.

 1. Ordlista. Användare: en Internetanvändare som ansluter till och använder den ovan nämnda webbplatsen.

Personuppgifter: ”information som på något sätt gör det möjligt att direkt eller indirekt identifiera de fysiska personer som den rör” (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).